Staroobrzędowcy za granicą

Historia. Religia. Język. Kultura.

 

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Instytut Filologii Słowiańskiej

zaprasza na

międzynarodową konferencję naukową

staroobrzedowcy@op.pl

Tematyka obejmuje różnorodne aspekty życia staroobrzędowców poza granicami Rosji oraz strefą jurysdykcji Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej. Konferencja odbędzie się w dniach 6-8 września 2012 w gmachu Instytutu Filologii Słowiańskiej UMK w Toruniu, przy ul. Fosa Staromiejska 3.
Opłata konferencyjna wynosi 270zł lub 60 Euro i pokrywa koszty posiłków oraz druku materiałów pokonferencyjnych. Opłaty należy dokonać wraz ze zgłoszeniem na konto: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Bank Millenium S.A. 
45 1160 2202 0000 0000 3174 8579, 
tytuł wpłaty: starover UMK

Zgłoszenia (formularz zgłoszenia do pobrania ze strony konferencji) prosimy nadsyłać do 30 maja 2012 pocztą elektroniczną staroobrzedowcy@op.pl wraz ze streszczeniem  referatu (do 2000 znaków + bibliografia). Do zgłoszeń referatów w języku polskim prosimy dołączyć krótki opis w języku rosyjskim lub angielskim (ok. 1000 znaków), do referatów w języku rosyjskim opis po polsku lub po angielsku. Wymagania techniczne odnośnie tekstów do publikacji w tomie pokonferencyjnym zostaną podane podczas konferencji.  
Językami roboczymi konferencji są polski i rosyjski
.  
Informacje nt. noclegów, dojazdu oraz wszelkie wiadomości dotyczące konferencji będą ukazywać się na stronie konferencji 

http:/staroobrzedowcy.republika.pl. Wszelkie pytania związane z konferencją prosimy kierować na adres staroobrzędowcy@op.pl. 

Komitet organizacyjny:

Przewodniczący: Dr hab. Stefan Grzybowski, prof. UMK

Członkowie: dr Dorota Paśko-Koneczniak, mgr Magdalena Ziółkowska, dr Michał Głuszkowski